2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-417/08/09/10)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 17.09.2010 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.09.2010 r. decyzji nr 18 znak GP/RZP.7331-417/08/09/10 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS wraz z linią zasilającą na terenie działki nr 467/3 w miejscowości Rynarzewo.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 września 2010)
Opublikował: Michał Moniak (20 września 2010, 13:58:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (20 września 2010, 13:59:00)
Zmieniono: poprawa tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 718