2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak GP/RZP.7331-316/10)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 23.08.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 23.08.2010 r. decyzji nr 15, znak: GP/RZP.7331-316/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr 1188/1, 1187/1, 1186, 1661, 1173, 1161, 2342, 1605, 1245, 1240/2, 1240/3, 1248, 1247, 1599, 1190/1, 1172, 1246, 1162/2, 2346/3, 2344, 87/4, 1191/1, 2345, 2343, 1243, 1236, 1233, 1249, 1242, 1244, 1237, 2326, 2321/2, 2321/1, 1601/2, 2319, 1602, 1600/2, 2318, 2323, 1234/1, 2320, 2324, 2325, 1174, 1230, 1231, 1171, 1241, 1162/3, 1175, 1163, 1185/9, 1185/8, 1177/2, 1232, 1189/6, 1177/1, 1160, 1603, 1168/3, 2392, 82/9, 1184, 1191/2, 1250, 1251/2, 107/1, 1192/2, 1673/1, 2322, 86/3, 1238, 1235, 2356 w miejscowości Szubin.

Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 sierpnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (31 sierpnia 2010, 09:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 695