Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR. 7624-51/10

OBWIESZCZENIE


Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zmianami) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 13.01.2011 r. na wniosek Pracowni Projektowo-Konsultingowej WALCZAK - PROJEKT ul. Świerkowa 5 w Żninie, działającej na podstawie upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią została wydana znak: OŚiR. 7624-51/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950 Rynarzewo – Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo, ul. Strażacka”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.

metryczka


Wytworzył: Ignacy Pogodziński (13 stycznia 2011)
Opublikował: Michał Moniak (14 stycznia 2011, 12:42:49)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:36:01)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 858