Obwieszczenie o wydaniu postanowienia [OŚiR. 7624-51/10]

OŚiR 7624-51/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamiam o wydaniu dnia 21.12.2010r. znak OŚiR. 7624-51/10 postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Przebudowie drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950 Rynarzewo – Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo, ul. Strażacka”.

Postanowienie wydane zostało w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie Burmistrza Szubina poprzedzone było opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-1390/10/DM z dnia 10.12.2010 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią znak N.NZ-401-98/10 z dnia 10.11.2010 r.

Z postanowieniem Burmistrza Szubina, jak również opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (21 grudnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (24 grudnia 2010, 11:34:39)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:34:24)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 847