Obwieszczenie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-51/10]


OŚiR. 7624-51/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku WALCZAK – PROJEKT Pracownia Projektowo- Konsultingowa, ul. Świerkowa 5 w Żninie, działająca na podstawie upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Przebudowie drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 1950 Rynarzewo – Łabiszyn w miejscowości Rynarzewo, ul. Strażacka”.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 347/7, 347/9, 539/3, 529/7, 528/4 w Rynarzewie, gm. Szubin.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. W ramach toczącego się postępowania Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (28 października 2010)
Opublikował: Michał Moniak (2 listopada 2010, 13:55:22)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 08:33:12)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 931