Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy, gm. Szubin [OŚiR. 7624-33/10]


OŚiR. 7624-33/10


OBWIESZCZENIE

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 06.10.2010 r. na wniosek Sławomira Matuszaka z Pracowni Projektowo – Inwestycyjnej Inżynieria Sanitarna, z siedzibą w Chełmnie, przy ul. Rynek 25, działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Szubina została wydana znak: OŚiR. 7624-33/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy, gm. Szubin.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (8 października 2010)
Opublikował: Michał Moniak (12 października 2010, 08:56:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:13:55)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1657