Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia [OŚiR. 7624-11/10]

OŚiR. 7624-11/10


OBWIESZCZENIE

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 11.08.2010 r. na wniosek Gminy Szubin została wydana znak: OŚiR. 7624-11/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ul. J. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie oraz budowie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie działek o numerach: 29/2, 31/1, 33, 30/31, 30/42, 30/34, 30/35, 30/38, 30/40, 30/41, 30/43, 30/45, 30/50, 34/2, 1673/1, 2410, 2406 w Szubinie i związana jest z budową basenu krytego na tym terenie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy oraz wniesieniem uwag do treści decyzji, ustnie, pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w terminie 14 dni od zapoznania się z decyzją.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Michał Moniak (25 sierpnia 2010, 07:52:25)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:20:38)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1160