Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy [OŚiR. 7624-33/10]


OŚiR. 7624-33/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin, w imieniu której występuje Pan Sławomir Matuszak z Pracowni Projektowo – Inwestycyjnej INŻYNIERIA SANITARNA z siedzibą w Chełmnie przy ul. Rynek 25, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Kołaczkowo, Skórzewo, Kornelin, Małe Rudy.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:
ZAZDROŚĆ: 3022/13, 85, 3022/12, 11, 10, 17, 31, 21, 22, 30, 29, 75, 56/2, 55, 44, 43, 42, 32, 38/6, 37, 35/1, 35/2, 34/1, 34/3, 34/4, 34/5, 46, 40, 41/1, 41/2, 47/1, 47/2, 20, 33, 19, 45 ,39/3, 78, 3019/1, 18, 69/1, 69/2, 70, 71, 72/1, 72/2
KORNELIN: 145, 93/3, 162, 194, 199/1, 93/2, 93/1, 36, 5, 12, 351, 8/8, 313, 314, 152, 380, 276/3, 3014/3, 104/6, 104/3, 115/1, 116/3, 119/3, 129/6, 131/3, 131/4, 132/1, 138/2, 120, 22, 139/11, 139/12, 140/1, 142/5, 231/4, 231/5, 231/6, 142/6, 142/8, 146/1, 169/2, 186/2, 16/8, 16/10, 16/6, 352, 393
MAŁE RUDY: 300, 289, 285, 268, 269/1, 270/2, 274, 275/3, 276, 277/5, 277/3, 277/2, 277/1, 233/1, 233/2, 224, 41/1, 208/5, 208/6, 208/7, 207/5, 207/6, 207/2, 204/5, 203/2, 198, 197/1, 196/2, 195/1, 194/1 193/1, 192/1, 191/1, 190/1, 189/1, 186/16, 186/2, 186/9, 182/2, 182/13, 182/14, 182/7, 182/6, 182/8, 149, 182/10, 181/1, 180/1, 177, 174/1, 173/1, 162/5, 158/2, 158/1, 153/1, 145/1, 142/4, 142/5, 138/1, 142/3, 142/2, 142/6, 150/4, 150/5, 150/6, 150/9, 150/7, 150/10, 150/11, 151/1, 144/1, 152/1, 152/2, 152/4, 152/5, 117/1, 116/1, 114/1, 113/1, 112/2, 112/5, 110/1, 109/3, 109/2, 107/1, 104/2, 104/3, 103/1, 99/1, 95/3, 95/2, 92/1, 90/2, 90/3, 89/1, 85/1, 83/1, 78/2, 74/3, 74/4, 78/5, 68/2, 66/1, 61/2, 61/15, 61/9, 59/13, 59/8, 59/11, 59/12, 59/7, 43/1, 42/2, 42/3, 39, 38, 37/1, 33/1, 317, 30/1, 134/2, 134/3, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/6, 131, 134/17, 134/21, 68/9, 155/4
RYNARZEWO: 810, 806, 3001/3, 3001/2, 539/1, 539/2, 589/1, 548/1, 3001/1
SKÓRZEWO: 3002/10, 99/25, 2/6, 2/7, 2/8, 2/5, 100/2, 28/38, 28/37, 67/2, 67/3
KOŁACZKOWO: 87/30, 87/31, 87/21, 90/7, 87/22, 326, 327, 315, 304, 292, 281, 269, 328, 87/29, 123, 124/4, 124/16, 124/10, 124/20, 124/23, 124/17, 168/1, 120, 118/4, 3022/11, 168/2, 134/1, 134/9, 134/4, 135/9, 135/8, 135/6, 135/7, 135/4, 135/5, 136/1, 136/2, 137/5, 137/3, 162/7, 3005/12, 166/9, 166/1, 3005/11, 164/1, 167, 3002/9, 113, 137/2, 134/6
DROGOSŁAW: 22/5, 3022/2, 3021/3, 3018/5.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. W ramach toczącego się postępowania Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (30 lipca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (4 sierpnia 2010, 14:22:55)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:11:11)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196