Obwieszczenie o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. poleg. na bud. sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ul. J. Matejki, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, C.K. Norwida i J. Kochanowskiego w Szubinie [OŚiR. 7624- 11/10]

OŚiR. 7624- 11/10

OBWIESZCZENIE


Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 14.05.2010 r. na wniosek Sławomira Matuszaka z Pracowni Projektowo - Inwestycyjnej Inżyniera Sanitarna, z siedzibą w Chełmnie, przy ul. Rynek 25, działającego na podstawie upoważnienia Burmistrza Szubina została wydana znak: OŚiR. 7624-11/10 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicach J. Matejki, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, C.K. Norwida i J. Kochanowskiego w Szubinie.
Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach: 1192/2, 1183/1, 1183/2, 2357, 2356, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1184, 1168/3, 1158/3, 1663, 2355, 1661, 1160, 1161, 1162/2, 1162/3, 1163, 1164/1, 1646/1, 1646/10, 1646/11, 1646/7, 1646/8, 82/9, 107/1, 1251/2, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1239, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238, 1191/2, 1191/1, 1190/1, 1189/8, 1189/6, 1189/4, 1188/1, 1187/1, 1186, 1185/8, 1185/9, 1168/2, 82/10, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 2346/3, 2346/4, 1190/2, 1191/3, 1673/1, 2392, 2318, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 2319, 1605, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322, 2323, 2324 ,2325, 2326, 86/4, 87/4, 86/3, 1217/1, 1217/2, 1227, 87/6 w obrębie Szubin.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach 7:30 - 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (20 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (21 maja 2010, 07:34:42)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:28:36)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 872