Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko [OŚiR 7624-11/10]

OŚiR 7624-11/10

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamiam o wydaniu dnia 26.04.2010 r. znak OŚiR. 7624-11/10 postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicach Matejki, Konopnickiej, Sienkiewicza, Norwida i Kochanowskiego w Szubinie. Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 1192/2, 1183/1, 1183/2, 2357, 2356, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1184, 1168/3, 1158/3, 1663, 2355, 1661, 1160, 1161, 1162/2, 1162/3, 1163, 1164/1, 1646/1, 1646/10, 1646/11, 1646/7, 1646/8, 82/9, 107/1, 1251/2, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1239, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238, 1191/2, 1191/1, 1190/1, 1189/8, 1189/6, 1189/4, 1188/1, 1187/1, 1186, 1185/8, 1185/9, 1168/2, 82/10, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 2346/3, 2346/4, 1190/2, 1191/3, 1673/1, 2392, 2318, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 2319, 1605, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322, 2323, 2324 ,2325, 2326, 86/4, 87/4, 86/3, 1217/1, 1217/2, 1227, 87/6 obręb geodezyjny Szubin.

Postanowienie wydane zostało w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku postępowania zostały również wydane opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak RDOŚ-04.OO.6613-390/10/MT z dnia 22.03.2010 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią znak N.NZ-401-29/10 z dnia 19.03.2010 r.

Z postanowieniem Burmistrza Szubina, jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią oraz pozostałą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie - Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (6 maja 2010)
Opublikował: Michał Moniak (7 maja 2010, 08:08:10)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:25:28)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1042