Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego [OŚiR. 7624-8/10]


OŚiR. 7624-8/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Szubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie drogi łączącej ul. J. Kochanowskiego z ul. Nakielską w Szubinie oraz budowie miejsc parkingowych i zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 29/2, 31/1, 33, 30/31, 30/42, 30/34, 30/35, 30/38, 30/40, 30/41, 30/43, 30/45, 30/50, 34/2, 1673/1, 2410, 2406 w Szubinie.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. W dniu 23.03.2010 r. Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Nakielskim z zapytaniem o obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (23 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (3 kwietnia 2010, 20:05:20)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:18:01)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 884