Zawiadomienie o wszczęciu postępowania [OŚiR. 7624-11/10]


OŚiR. 7624-11/10


OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 ze zmianami) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pracowni Projektowo – Inwestycyjnej INŻYNIERIA SANITARNA mgr inż. Sławomir Matuszak z siedzibą w Chełmnie przy ul. Rynek 25, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Szubina, reprezentującego Gminę Szubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicach J. Matejki, M. Konopnickiej, H. Sienkiewicza, C.K. Norwida i J. Kochanowskiego w Szubinie.

Inwestycja będzie realizowana na działkach
o numerach ewidencyjnych: nr 1192/2, 1183/1, 1183/2, 2357, 2356, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1184, 1168/3, 1158/3, 1663, 2355, 1661, 1160, 1161, 1162/2, 1162/3, 1163, 1164/1, 1646/1, 1646/10, 1646/11, 1646/7, 1646/8, 82/9, 107/1, 1251/2, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1239, 1228, 1229/1, 1229/2, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234/1, 1234/2, 1235, 1236, 1237, 1238, 1191/2, 1191/1, 1190/1, 1189/8, 1189/6, 1189/4, 1188/1, 1187/1, 1186, 1185/8, 1185/9, 1168/2, 82/10, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346/1, 2346/2, 2346/3, 2346/4, 1190/2, 1191/3, 1673/1, 2392, 2318, 1598, 1599, 1600/1, 1600/2, 1601/1, 1601/2, 1602, 1603, 2319, 1605, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322, 2323, 2324 ,2325, 2326, 86/4, 87/4, 86/3, 1217/1, 1217/2, 1227, 87/6, obręb geodezyjny Szubin.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Szubina. W ramach toczącego się postępowania Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Szubinie – Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. nr 4, w godzinach od 7:30 do 15:30.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (11 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (2 kwietnia 2010, 12:01:10)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:22:43)
Zmieniono: przeniesiono

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 957