Wykaz


13. Rewitalizacja starej części miasta Szubina przejdź
12. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Sportowej, Orzeszkowej i Krasickiego w Szubinie przejdź
11. Przebudowa drogi gminnej Kołaczkowo – Godzimierz od km 0 + 17 do km 1 + 377 przejdź
10. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi nr 247 Kcynia – Szubin w miejscowościach Szubin i Wolwark. Inwestycja będzie realizowana na terenie działek o numerach 13/2, 13/3 w obrębie Wolwark oraz 1687/4, 813, 814/3 w obrębie Szubin, gmina Szubin przejdź
9. Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku Gąsawka w km 0 + 000 – 15 + 240 wraz z modernizacją jazów w km 12 + 350 i km 13 + 420 przejdź
8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi nr 247 Kcynia - Szubin w miejscowości Wolwark przejdź
7. Budowa sieci wodociągowej w Zamościu przejdź
6. Przebudowa drogi nr 247 Kcynia - Szubin na odcinku km 0+307 do km 15+834 przejdź
5. Budowa kanalizacji sanitarnej Zamość - Tur przejdź
4. Regulacja rzeki Białej Strugi w km 1+700 - 9+170 przejdź
3. Regulacja rzeki Gąsawki w km 15+240 - 25+714 wraz z odbudową grobli piętrzących w km 16+682 i 19+444 przejdź
2. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Kołaczkowo - Łachowo przejdź
1. Remont nawierzchni drogi krajowej nr 5 na odcinku Łachowo - Szubin przejdź

metryczka


Wytworzył: Michał Moniak (18 marca 2010)
Opublikował: Michał Moniak (18 marca 2010, 11:08:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (3 listopada 2017, 10:43:54)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3746