Zawiadomienie o wydanej decyzji - rozbudowa ulicy Wiejskiej w Szubinie


OśiR.6220.11.2022
Szubin, 2022-06-13
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 13.06.2022r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Mariusz Andler właściciel spółki MBZ Andler, Tomczak  z siedzibą we Włocławku, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 090513C – ulicy Wiejskiej w Szubinie, wraz
z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż, zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszona na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl 

decyzja (11140kB) pdf    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 czerwca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 czerwca 2022, 13:53:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132