Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Kowalewie do 2 MW.


Szubin, 2022-05-27
OŚiR.6220.28.2022
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 
           Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SOLEADO Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszyńcu 27 reprezentowanej przez Pana Rafała Orzechowskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 391/1 w obrębie Kowalewo, gmina Szubin”.

          Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

           Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń:
- w Kowalewie,
- w Urzędzie Miejskim w Szubinie
- na stronie bip.szubin.pl 

OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (27 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (27 maja 2022, 13:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239