Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające niedopuszczalność zażalenia Pana Zbigniewa Andrzejewskiego na Postanowienie Burmistrza Szubina dot. chlewni w Królikowie


OŚiR.6220.28.2021
                                                                                                        Szubin, 2022-05-17
 
Zawiadomienie
 
      Kierując się treścią art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:
„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Postanowienie, znak: SKO-4220/25/2022 z 28 kwietnia 2022 r., stwierdzające niedopuszczalność zażalenia Pana Zbigniewa Andrzejewskiego na Postanowienie Burmistrza Szubina z dnia 23 września 2021 r., znak: OSiR.6220.28.2021.
 
      Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. Postanowienia:
- osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biuro nr 3,

 
  
Otrzymują: 

Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, oraz na stronie BIP

OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (17 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (17 maja 2022, 13:31:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231