Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na „budowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” na dz. 87/8 w Szubin, gm. Szubin.

Szubin, 2022-05-16
OŚiR.6220.25.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 
           Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora Xema Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Partyzantów 8/53 w Gdańsku w imieniu której występuje Pan Tomasz Gwiazdowski, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” na działce o nr ew. 87/8 w obrębie Szubin, gmina Szubin.
 
           Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla w/w inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

           Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Szubinie i w Szubinie Wsi, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl 

OŚiR aa.    
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (16 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (16 maja 2022, 09:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538