Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW w Gąbinie, gm. Szubin


Szubin, 2022-05-10
OŚiR.6220.7.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia

 
          Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 35/54, 39/2, 36 w obrębie Gąbin w gminie Szubin”, Burmistrz Szubina wydał postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.

          Sprawa została wszczęta na wniosek: SOLEADO Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kruszyniec 27.

            Ponadto informuję, że przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Gąbinie oraz na stronie bip.szubin.pl 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (10 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (10 maja 2022, 12:10:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587