Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji w/s budowy farmy fotowoltaicznej w Grzecznej Pannie dz. nr 59 i 60

OŚiR.6220.43.2021                                                                                                        

Szubin, 2022-05-09
 
OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji w/s budowy farmy fotowoltaicznej w Grzecznej Pannie dz. nr 59 i 60
          
      Kierując się treścią art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

„budowie w obrębie Grzeczna Panna, gm. Szubin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 5 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na działkach o numerach ewidencyjnych 59 i 60 w gminie Szubin”

wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy Postanowienie, znak: SKO-4220/20/2022 z 28 kwietnia 2022 r., stwierdzające niedopuszczalność odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30 grudnia 2021 r. wydanej przez Burmistrza Szubina znak OŚiR.6220.43.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z treścią ww. Postanowienia:
  • osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szubinie, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biuro nr 4,
 
   
Otrzymują: 
1. Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Grzecznej Pannie oraz na stronie bip.szubin.pl
2. OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (9 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (9 maja 2022, 13:34:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592