zawiadomienie o wydanym postanowieniu ws. obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW w Mąkoszynie, gm. Szubin


Szubin, 2022-04-12
OŚiR.6220.8.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
         Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 25 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o numerze ewidencyjnym 58/11 w obrębie Mąkoszyn w gminie Szubin” Burmistrz Szubina wydał postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla tej inwestycji.
           Sprawa została wszczęta na wniosek: SOLEADO Sp. z o.o., z siedzibą w Kruszyńcu 27.

Ponadto informuję, że przed wydaniem postanowienia w sprawie obowiązku oceny oddziaływania na środowisko wypowiedział się: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Mąkoszynie oraz na stronie bip.szubin.pl 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (12 kwietnia 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (14 kwietnia 2022, 10:41:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88