Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Szubin, 2022-03-31
OŚiR.6220.12.2022
 
   
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

       Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Inwestora Doroty Wolniewicz-Juźwiak, zamieszkałej w Śremie, ul. Puchalskiego 9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie działek nr 214/1 i 214/2 w obrębie ewidencyjnym Zamość, gm. Szubin.

        Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         

       Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Zamościu, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl.

OŚiR aa.    
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (31 marca 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (31 marca 2022, 12:47:31)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (31 marca 2022, 13:00:32)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542