Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego - chlewnia w Królikowie


OŚiR.6220.28.2021
Szubin, 2022-03-11
 
 
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z 1 marca 2022r. stwierdziło niedopuszczalność zażalenia Pana Zbigniewa Andrzejewskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Mojzesowicz na postanowienie Burmistrza Szubina w sprawie dopuszczenia Stowarzyszenia STOP dla przemysłowego Tuczu świń w Królikowie, do udziału w postępowaniu.
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z ww. postanowieniem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,


 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie oraz na stronie BIP

OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 marca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (15 marca 2022, 10:27:38)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (29 marca 2022, 15:15:19)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 261