zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi


OŚiR.6220.3.2022
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Green Capital S.A., z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim, przy ul. Słowackiego 59, w imieniu której występuje Pani Sylwia Kups,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,2 MW oraz siedmiu zespołów kontenerowych magazynów energii o mocy do 10 MW każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o powierzchni zabudowy do 6 ha, na działkach o numerach ewidencyjnych 264/1 i 264/2 w miejscowości Szubin – Wieś w gminie Szubin”.

Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Szubinie - Wsi, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl

 OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (3 marca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (4 marca 2022, 13:49:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 84