zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Skórzewie


OŚiR.6220.62.2021
Szubin, 2022-03-01
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 22.02.2022r. na wniosek Prezesa Zarządu PCWO Energy Projekt sp. z. o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 45/3, 54/3, 54/4 w obrębie Skórzewo, gm. Szubin”.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.
 
Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
Otrzymują: strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA oraz zainteresowane społeczeństwo,  poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie BIP 
plik (4560kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (1 marca 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 marca 2022, 10:17:52)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (2 marca 2022, 10:40:52)
Zmieniono: dodanie treści decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615