Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w trakcie postępowania - Zakład Mięsny Skiba


OŚiR.6220.53.2021
 
 
Obwieszczenie 

 Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że w trakcie postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo  i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin”, uzyskano następujące dokumenty: 

·                  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią w opinii z dnia 12 stycznia 2022r. uzgodnił warunki do decyzji środowiskowej;
·                  Starosta Nakielski pismem z dnia 26 stycznia 2022r. zaopiniował negatywnie złożony raport o oddziaływaniu na środowisko;
·                  Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Inowrocławiu pismem z dnia 1 lutego 2022r. wezwał Burmistrza Szubina o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. inwestycji;
·                  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 18 lutego 2022r. wezwał inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Pismem z dnia 9 lutego 2022r. Burmistrz Szubina przekazał kopie pism Starosty Nakielskiego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu do inwestora z wnioskiem o ustosunkowanie się do ich treści. 


Jednocześnie informuję strony postępowania, o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu.  
 
 
Otrzymują:
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowościach Kowalewo i Słupy.


OŚiR aa.     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (22 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 lutego 2022, 13:36:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242