Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych pod nazwami Smolniki PV I oraz Smolniki PV II


OŚiR.6220.1.2022
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Farma Fotowoltaiczna EXOLAR sp. z o.o., z siedzibą w Cielu, przy ul. Pogodnej 8, w imieniu której występuje Pan Jakub Bloch, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych pod nazwami „SMOLNIKI PV I” oraz „SMOLNIKI PV II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową SN/nN oraz kontenerami technicznymi w postaci magazynów energii każda, na  działce o numerze ewidencyjnym 280/2 w obrębie Smolniki ” w gminie Szubin.

Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Smolnikach, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl

 OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (15 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 lutego 2022, 09:26:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486