Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. budowy farmy fotowoltaicznej w Kowalewie, na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6


OŚiR.6220.73.2021
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin.   
Ponadto informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.         
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:    
 
Strony postępowania zawiadomione poprzez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Kowalewie, na tablicy w Urzędzie Miejskim w Szubinie i na stronie bip.szubin.pl

 OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (15 lutego 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 lutego 2022, 09:19:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416