Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w s. wydania decyzji środowiskowej dla zabudowy mieszkaniowej w Grzecznej Pannie


OŚiR.6220.71.2021
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Roberta Makowieckiego, zam. w Grzecznej Pannie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych parterowych z poddaszami użytkowymi, garażami oraz drogą wewnętrzną wraz z niezbędnymi urządzeniami inrastruktury technicznej na działce o numerze ewidencyjnym 58/6 w obrębie Grzeczna Panna, gm. Szubin. 

  Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  
   
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia  

OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (14 stycznia 2022)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 stycznia 2022, 12:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158