zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dot. budowy farmy fotowoltaicznej w Dąbrówce Słupskiej


OŚiR.6220.69.2021
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Jednocześnie informuję, że Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej S.A., z siedzibą w Posadzie, przy ul. Reymonta 23, w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Szubina w dniu 16 kwietnia 2019r. znak: OŚiR.6220.2.2019 dla inwestycji pod nazwą: „budowa na działce nr 161/5 w obrębie Dąbrówka Słupska elektrowni fotowoltaicznej o mocy ok. 15 MW, składającej się z wolnostojących paneli fowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi i rozdzielnicą SN/SN”. Zmiana decyzji polega na zwiększeniu mocy elektrowni oraz ilości
i mocy stacji transformatorowych.     

Wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
  
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Dąbrówka Słupska  oraz na stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (29 grudnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (3 stycznia 2022, 12:39:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324