zawiadomienie o wydanej decyzji - zabudowa mieszkaniowa w Kołaczkowie
OśiR.6220.38.2021
Szubin, 2021-10-27
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
 
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. Poz. 247) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 26.10.2021r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych, wolnostojących na działkach o nr 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14, 162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/20, 162/21, 162/22, 162/23, 162/24, 162/25, 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 162/31, 162/32, 162/33, 162/34 w obrębie Kołaczkowo, gm. Szubin.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również
z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.    
 plik (4493kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (28 października 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (28 października 2021, 10:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208