zawiadomienie o wydaniu postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przybudowy budynku inwentarskiego w Królikowie, na działce nr 491/2


OŚiR.6220.28.2021
Szubin, 2021-09-15
 
 
 
Zawiadomienie
 
           
Na podstawie art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
„przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”,
 w toku postępowania  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wydało postanowienie znak: SKO-4220/35/2021 z 23.08.2021r.
o uchyleniu postanowienia Burmistrza Szubina w sprawie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia STOP dla Przemysłowego Tuczu Świń w Królikowie, z siedzibą w Królikowie, przy ul. Pocztowej 17 do udziału w toczącym się postępowaniu.  
 
Informuję strony tego postępowania, iż istnieje możliwość zapoznania się z ww. postanowieniem, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. Nr 4,


 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
 
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Królikowie oraz na stronie BIP

OŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (15 września 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (16 września 2021, 10:49:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 434