zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa zakładu mięsnego na działkach w Kowalewie i Słupach


OŚiR.6220.53.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezesa Zarządu Zakładów Mięsnych SKIBA S.A. z siedzibą w Chojnicach, przy ul. Derdowskiego 23, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zakładu mięsnego z ubojnią trzody chlewnej, rozbiorem półtusz wieprzowych, konfekcją, magazynami i ekspedycją na działkach o numerach ewidencyjnych: 27/3 w obrębie wiejskim Kowalewo  i 15/6 w obrębie wiejskim Słupy, w gminie Szubin.   

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz Starosty Nakielskiego z zapytaniem czy dla planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.       

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  zawieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie oraz w miejscowościach Kowalewo i Słupy i stronie bip.szubin.pl

 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (12 sierpnia 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (13 sierpnia 2021, 14:19:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965