Zawiadomienie o przekazaniu odwołania od Decyzji Burmistrza Szubina do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy - OŚiR.6220.13.2020

Burmistrz Szubina, działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia o przekazaniu 23 lipca br. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 3, 85-950 Bydgoszcz, odwołań:
1. Pana Artura Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła,
2. Przedsiębiorstwa ,,El – KAJO’’ sp. z o. o., ul. Pomorska 6-8, 85-050 Bydgoszcz,

od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na ,,Budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie’’ wraz z aktami sprawy.


zawiadomienie (225kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (26 lipca 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (27 lipca 2021, 14:10:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 581