zawiadomienie o wszczęciu postępowania - farma fotowoltaiczna w Grzecznej Pannie, dz. nr 38 i 49


OŚiR.6220.42.2021
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CGE 041 sp. z o.o., z siedzibą w Posadzie, przy ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie w obrębie Grzeczna Panna, gm. Szubin elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 15 MW, składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami elektroenergetycznymi na działkach o numerach ewidencyjnych 38 i 49.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Dyrektora Zarządu Wód Polskich w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.     
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicy ogłoszeń w Grzecznej Pannie i stronie bip.szubin.pl


OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 lipca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 lipca 2021, 12:49:03)

Ostatnia zmiana: Iwona Kubiak (29 marca 2022, 13:50:20)
Zmieniono: poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 199