zawiadomienie o wydanej decyzji - zbiornik na azot na terenie firmy Intechstal w Szubinie


OśiR.6220.9.2021
Szubin, 2021-06-23
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247), zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 18.06.2021r. na wniosek Pana Radosława Trzaski firma AKU – TECH, pełnomocnika firmy INTECHSTAL, z siedzibą w Szubinie, przy ul. Jana Pawła II 38, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie naziemnego zbiornika na azot ciekły na działce o numerze ewidencyjnym 2434/11, zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II  w Szubinie”.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl      
 
decyzja (3764kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (23 czerwca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (23 czerwca 2021, 12:11:47)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (23 czerwca 2021, 12:36:36)
Zmieniono: dodano treść decyzji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 129