Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dla rozbudowy budynku inwentarskiego w Królikowie, gm. Szubin


OŚiR.6220.28.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Anny Mojzesowicz EkoPolska Mojzesowicz   pełnomocnika  Pana Zbigniewa Andrzejewskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie budynku inwentarskiego (chlewni), zlokalizowanego na działce nr 491/2 w miejscowości Królikowo, gm. Szubin”.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.       

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Królikowie i stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.    

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (14 maja 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (25 maja 2021, 13:56:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423