Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej - zakład w Szubinie - Wsi.


OŚiR.6220.29.2021
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Imerco Sp. z o.o., pełnomocnika  Zakładu Wielobranżowego TOK – POL Michał Machowski z siedzibą w Szubinie, ul. Sportowa 20, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową, zagospodarowaniem terenu, wraz z instalacjami zewnętrznymi oraz zbiornikami podziemnymi na ścieki i do celów p.poż i otwartym zbiornikiem na wodę deszczową na terenie, w Szubinie – Wsi, gm. Szubin”. Inwestycja planowa jest do realizacji na terenie działek nr 47/6, 47/8, 301/2, 51/1, 50/7, 35/1 w obrębie ewidencyjnym Szubin – Wieś, gm. Szubin.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Zlewni w Inowrocławiu z zapytaniem czy dla planowanej inwestycji wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.       

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:    
Strony postępowania zawiadomione, zgodnie z art. 49 KPA  poprzez obwieszczenia  na tablicach ogłoszeń w Szubinie - Wsi i stronie bip.szubin.pl

OŚiR aa.    
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 maja 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (12 maja 2021, 10:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169