Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o obowiązku wykonania raportu ooś dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Wąsoszu, gm. Szubin


OŚiR.6220.39.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247) oraz art. 49, 49a Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

„budowie farmy fotowoltaicznej Wąsosz_2 o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca na terenie działek o numerach 227/3 i 265/25 w obrębie ewidencyjnym Wąsosz”, gm. Szubin . 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek firmy Projekt Energia sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 

 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Wąsosz oraz na stronie bip.szubin.pl
OŚiR aa. 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (24 marca 2021)
Opublikował: Alicja Hoffmann (24 marca 2021, 13:19:48)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (25 sierpnia 2021, 14:54:36)
Zmieniono: zmiana numeru działki, błędnie wpisanego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 274