zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej dot. budowy drogi powiatowej Łochowo - Zamość w gm. Szubin


OŚiR.6220.45.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49, art. 61 § 4, art. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„budowie drogi powiatowej nr 1535C Łochowo – Zamość  w gminie Szubin”.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.

Jednocześnie informuję, że wystąpiłem z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z zapytaniem w sprawie konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji.  
 
 
 
Otrzymują:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią
Ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Not. 
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA
Gmina Szubin Wydział OŚiR aa.      
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (2 grudnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (7 grudnia 2020, 09:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325