Zawiadomienie o wydanej decyzji - rozbudowa ul. W. Mączkowskiego w Szubinie i jej przedłużenia w Smolnikach


OśiR.6220.6.2020
Szubin, 2020-08-20
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 19.08.2020r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Marcin Kuciak z biura Projektowo – Konsultingowego MKM –Projekt w Poznaniu, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

„Rozbudowie ul. W. Mączkowskiego w Szubinie i jej przedłużenie w Smolnikach”, gm. Szubin.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż: zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zawieszone na tablicach ogłoszeń i stronie bip.szubin.pl      
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (20 sierpnia 2020, 13:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439