Zawiadomienie o wydaniu postanowienia - farma fotowoltaiczna w Szubinie- Wsi


OŚiR.6220.22.2020
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
 
Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam
o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko dla inwestycji polegającej na:
 
"Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 8/1, 9/12 obręb geodezyjny Szubin -Wieś, gmina Szubin, powiat nakielski”.

Postanowienie zostało poprzedzone opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią z 12.06.2020r. znak: N.NZ.-401-34/20,  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich  Zarządu Zlewni w Inowrocławiu
z 18.06.2020r. Znak: BD.ZZŚ.435.222.2020.GW.DG.2 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z 26.06.2020r. znak: WOO.4220.602.2020.HN.2
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i w miejscowości Szubin - Wieś oraz na stronie BIP.

 OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 sierpnia 2020, 09:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368