obwieszczenie o wydanym postanowieniu


OŚiR.6220.13.2020
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia 
 
Na podstawie art. 63 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na

 „Budowie zakładu produkcyjnego mieszanki mineralno – asfaltowej na działkach nr ewidencyjny 812/28, 812/29, 812/31 przy ul. Sportowej w Szubinie”.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia, jak również z pozostałą dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski, w terminie 14 dni od daty zawieszenia obwieszczenia na stronie bip lub tablicy ogłoszeń.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPAOŚiR aa.     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (10 czerwca 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (12 czerwca 2020, 13:44:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373