Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej - farma fotowoltaiczna w Szaradowie i Zalesiu


OŚiR.6220.15.2020
 
 
OBWIESZCZENIE
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 256) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Prezesa Zarządu PV 1600 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16 A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: 72/6, 72/11, 72/12, 72/15, 72/13, 72/8, 144 obręb Szaradowo i 66, 67,74, 94, 107, 151 obręb Zalesie w gminie Szubin.   
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją
w sprawie, również w formie elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
Otrzymują:  
PV 1600 sp. z o.o. 
Ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa
Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA
OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (1 kwietnia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (2 kwietnia 2020, 14:01:32)

Ostatnia zmiana: Alicja Hoffmann (20 kwietnia 2020, 12:12:55)
Zmieniono: uzupełnienie informacji o kolejną działkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 601