Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej - droga w Chobielinie


OśiR.6220.55.2019
Szubin, 2020-03-10
 
 
Zawiadomienie
o wydanej decyzji
Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. Poz. 256) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 05.03.2020r. na wniosek Gminy Szubin, w imieniu której występuje pełnomocnik Paulina Kukla z firmy ARIGOLD, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn – Chobielin oraz drogi wewnętrznej na działce nr 123/4” w gminie Szubin.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż:
zgodnie z treścią art. 49 oraz 49 a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej, każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu.        
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (10 marca 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (12 marca 2020, 09:56:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 218