Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Chobielinie, gm. Szubin


OŚiR.6220.60.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PVE 41 Sp. o.o. ul. Śniadeckich 21, reprezentowanego przez Członka Zarządu Adnan Qaraqish,
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków  numerami 126/13, 123/20, obręb geodezyjny Chobielin, gmina Szubin.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
Jednocześnie informuję, że wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy z zapytaniem, czy inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 


Otrzymują:
1.      PVE 41 Sp. o.o
ul. Śniadeckich 21
85-011 Bydgoszcz
2. Strony postępowania zawiadomione na postawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie 
3. OŚiR aa. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 stycznia 2020)
Opublikował: Alicja Hoffmann (8 stycznia 2020, 14:02:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379