Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi Stary Jarużyn Chobielin w gm. Szubin.


OŚiR.6220.55.2019
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. Poz. 2081) oraz art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „przebudowie drogi gminnej nr 090511C Stary Jarużyn – Chobielin oraz drogi wewnętrznej na działce nr 123/4” w Gminie Szubin.
Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096)  mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu i zgłaszać ewentualne wnioski.
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
ARIGOLD Paulina Kukla
Ul. Świętojańska 45/6
81-391 Gdynia  
Gmina Szubin – Wydział OŚiR aa.
Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA poprzez obwieszczenie     
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (11 grudnia 2019)
Opublikował: Alicja Hoffmann (18 grudnia 2019, 08:42:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 261