Zawiadomienie o wydaniu decyzji - elektrownia fotowoltaiczna w Szkocji (I)

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) zawiadamiam, że
w Urzędzie Miejskim w Szubinie 30.08.2018r. na wniosek Prezesa Zarządu PVE 17 Spółka
z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Grunwaldzkiej 4/10, została wydana znak: OŚiR. 6220.20.2018 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 2,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze 258/60 w Szkocji, gm. Szubin, Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (5 września 2018)
Opublikował: Alicja Hoffmann (20 września 2018, 08:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270