Zawiadomienie o wydanej decyzji [OŚiR.6220.33.2016]

OŚiR.6220.33.2016

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353.) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie dnia 02.12.2016 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią,  została wydana znak: OŚiR.6220.33.2016 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  drogi powiatowej nr 1946 C klasy L relacji Ciężkowo – Słupy – Wąsosz.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią, jak również z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  4, w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Artur Michalak (6 grudnia 2016)
Opublikował: Michał Moniak (31 października 2017, 09:33:24)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 09:37:18)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344