Zawiadomienie o wydanym postanowieniu [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017


2017-09-18
  Zawiadomienie

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. Poz. 1405) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t) zawiadamiam o wydaniu postanowienia ws. braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo w gminie Szubin”. Postępowanie w tej sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęto na wniosek Pani Agnieszki Szczuraszek – Kostenckiej i Pana Pawła Szczuraszka, z Biura Inżynierii Drogowej BID s.c., będących pełnomocnikami Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w sprawie. Inwestycja będzie przebiegała przez miejscowości Ciężkowo, Słupy, Wąsosz, Żędowo, Chomętowo.

Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie i zgłaszać uwagi dot. tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (18 września 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (21 września 2017, 14:54:53)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 09:52:30)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 350