Rozbudowa drogi powiatowej nr 1946 C Ciężkowo - Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953 C Wąsosz - Buszkowo w gminie Szubin [OŚiR.6220.19.2017]

OŚiR.6220.19.2017

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353) oraz art. 49, art. 61 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Szczuraszek – Kostenckiej i Pana Pawła Szczuraszka, z Biura Inżynierii Drogowej BID s.c., będących pełnomocnikami Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1946C Ciężkowo – Wąsosz oraz drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz – Buszkowo w gminie Szubin”. Inwestycja będzie przebiegała przez miejscowości Ciężkowo, Słupy, Wąsosz, Żędowo, Chomętowo. Burmistrz Szubina wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony tego postępowania, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie i zgłaszać uwagi dot. tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (12 maja 2017)
Opublikował: Alicja Hoffmann (17 maja 2017, 09:32:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (31 października 2017, 09:56:14)
Zmieniono: poprawiono formę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 864